Over ons

Onze maatschappelijke bijdrage

Organisaties die van e-Driver gebruikmaken vergroten niet alleen de verkeersveiligheid van hun eigen medewerkers, maar ook die van kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en fietsers. Die komen steeds vaker in de ongevalstatistieken voor. Daarom gebruiken wij een deel van de omzet om gratis online verkeersveiligheidstrainingen te ontwikkelen voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Ons doel? Iedereen veilig thuis. 

 

Over ons

Onze maatschappelijke bijdrage

Organisaties die van e-Driver gebruikmaken vergroten niet alleen de verkeersveiligheid van hun eigen medewerkers, maar ook die van kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en fietsers. Die komen steeds vaker in de ongevalstatistieken voor. Daarom gebruiken wij een deel van de omzet om gratis online verkeersveiligheidstrainingen te ontwikkelen voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Ons doel? Iedereen veilig thuis. 

 

Gratis online trainingen

Wij willen het verkeer veiliger maken. Voor iedereen. Maar we begrijpen dat bewustwording geen makkelijke opgave is. Daarom ontwikkelt e-Driver samen met Verkeersveiligheid Groep Nederland gratis online verkeerstrainingen. Dit had niet gekund zonder de werkgevers die e-Driver inzetten voor hun werknemers. We zijn er dan ook trots op samen met hen een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Hieronder lees je meer over de gratis trainingen voor schoolgaande kinderen, ouderen en elektrische fietsers.

e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.

over ons

Verkeersveiligheid kinderen

Het is een angst van menig ouder: je kind gaat tijdens de ochtendspits naar school. Komen ze wel veilig aan? Of ze nu alleen gaan of met vrienden, het blijft een risicovol moment. Als groep klinkt misschien veiliger, maar groepsdruk zorgt vaak juist voor gevaarlijker rijgedrag. Het e-Driver-scholenprogramma is speciaal ontwikkeld om het risicobewustzijn te vergroten, en legt extra nadruk op de sociale omgeving. Met beproefde methoden leren jongeren hoe verkeersrisico’s ontstaan en hoe je incidenten voorkomt. Belangenorganisaties zorgen dat alle scholen in Nederland toegang krijgen. Docenten kunnen het programma eenvoudig inzetten.

over ons

Verkeersveiligheid ouderen

Mensen worden steeds ouder en rijden steeds langer auto. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Het verkeer is immers dynamisch, soms zelfs chaotisch: gevaarlijke verkeerssituaties kunnen op elk moment ontstaan. En soms veranderen de verkeersregels. Daarom ontwikkelde e-Driver speciale trainingen voor senioren. Dit geeft de oudere verkeersdeelnemer inzicht in verkeersrisico’s en hoe ze daar het best mee om kunnen gaan. Zo verlagen we de ongevalsbetrokkenheid van ouderen, die de trainingen ontvangen via verzekeraars en belangenorganisaties.

e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.
e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.

over ons

Verkeersveiligheid elektrische fietsers

Snelheid is een van de grootste factoren bij het ontstaan van ongevallen. Elektrische fietsen zijn lekker snel, maar daardoor ook gevaarlijk. Hoe harder je fietst, des te minder tijd je hebt om te reageren op onveilige situaties. Vooral voor ouderen is dat risicovol, omdat onze reactiesnelheid met de jaren afneemt. Ook schatten weggebruikers het fietstempo van e-bikes vaak verkeerd in. Elektrische fietsen vragen dus om meer risicobewustzijn. Onze trainingen maken inzichtelijk hoe incidenten ontstaan en leren je erop te anticiperen. Belangenorganisaties zorgen voor de verspreiding ervan.

Meer weten over ons maatschappelijke initiatief?

Neem contact op met onze adviseurs.