e-Driver research

Effectmeting maatschappelijke impact

Om het effect op de maatschappij van het e-Driver X-Learning platform, inclusief de optionele modules, te meten deed Finch & Beak in 2022 onderzoek. Finch & Beak is onderdeel van SLR en is wereldleider op het gebied van ESG- en duurzaamheid adviezen.

Doelstelling onderzoek

We vroegen Finch & Beak om de impact van het e-Driver-programma op maatschappelijke kosten, zoals berekend door SWOV, inzichtelijk te maken. Het gaat hierbij enerzijds om materiële zaken, zoals medische kosten en schade aan voertuigen en anderzijds om immateriële zaken, zoals het verlies van levensjaren en kwaliteit van leven.

e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.

€ 698,00 

Kostenreductie per medewerker per jaar

In 2022 voerde Finch & Beak een effectmeting uit van de resultaten van e-Driver met de optionele modules. Het onderzoek toonde een reductie van maatschappelijke kosten aan t.w.v. van € 698,- per medewerker per jaar.

e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.

Nieuwe generatie e-Driver

De geteste versie betreft de nieuwe generatie van e-Driver en combineert onze kennis over gedragsbeïnvloeding en het verhogen van risicobewustzijn met wetenschappelijke inzichten. Het resultaat is een geïntegreerde aanpak voor veilige en duurzame verkeersdeelname, met blijvend effect. e-Driver is modulair opgebouwd en bestaat uit een basisprogramma met optionele modules die de succesfactoren voor gedragsverandering een boost geven.

  • Basisprogramma: persoonlijk platform om het risicobewustzijn te verhogen en het handelingsperspectief te verbeteren, met veilige en duurzame verkeersdeelname als resultaat
  • Optionele module 1: bedrijfsscan om de onderliggende oorzaak van risicogedrag inzichtelijk te maken
  • Optionele module 2: workshop om veiligheidsdoelstellingen en gedragsrichtlijnen krachtiger te formuleren
  • Optionele module 3: activatie- en borgingstool om de samenwerking te versterken en samen verkeersincidenten te voorkomen, CO2-uitstoot te verlagen en veilig en duurzaam rijgedrag te verankeren in het werkklimaat

Permanente educatie

Onderzoek toont aan dat rijgedrag alleen langdurig kan veranderen met permanente educatie. e-Driver maakt daarom gebruik van de gepatenteerde X-Learning®-methodiek. Dit is een methodiek op basis van motivational interviewing waarmee je de training continu afstemt op de individuele deelnemer. In combinatie met de korte trainingsduur (enkele minuten) en de periodieke herhaling (elke 6 weken) bereikt het programma zo een langdurig leereffect.

e-driver

Sustainable Development Goals

Uit het onderzoek van Finch & Beak blijkt dat e-Driver inclusief de optionele modules bijdraagt aan 4 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde naties: 8, 9, 11 en 12. De SDG’s zijn een kompas voor een veilige en duurzame leefomgeving en uitdagingen als de klimaatcrisis en maken van de wereld een betere plek.

e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Benieuwd hoe onze oplossingen jouw organisatie op weg helpen naar veilige en duurzame verkeersdeelname?

Vul je gegevens in en wij nemen contact op.

e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.

Collin Bell

Adviseur veiligheid en duurzaamheid

Kan ik je ergens mee van dienst zijn? Vul je gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Bellen of mailen kan ook: 030 – 305 0305 / info@edriver-solutions.com