e-Driver Research

Kostenreductie en hogere productiviteit

Sectorinstituut Transport en Logistiek deed onderzoek naar de invloed op het verzuim van het e-Driver programma, inclusief de optionele modules. Sectorinstituut Transport en Logistiek zorgt voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek.

Doelstelling onderzoek

Het versterken van de samenwerking tussen leidinggevenden en medewerkers stond centraal bij het onderzoek. De KOBA-DI-tool (kosten-baten) van TNO en Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) vormde de aanleiding van het onderzoek. Deze tool toont aan dat de dialoog tussen leidinggevende en medewerker een sleutelrol speelt bij het verlagen van faalkosten. In september 2018 startte het onderzoek onder de naam Synergy bij zes grote en middelgrote transportorganisaties.

e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.

368% ROI

De verzuimreductie per medewerker resulteerde in € 609,00 / jaar. De investering voor het activeren en waarborgen van een verbindende en meetbare dialoog bedroeg € 80,00 per medewerker. Inclusief een stelpost van € 50,00 per medewerker voor managementondersteuning bedraagt de ROI 368%. 

Daarnaast stimuleert het persoonlijke e-Driver-platform chauffeurs om deel te nemen aan vitaliteits- en persoonlijkegroeiprogramma’s van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Het resultaat was een significant hogere deelname. Dit werd ook in eerdere onderzoeken van TÜV Rheinland bevestigd.

Dialoog voor activeren eigen regie

Uiteraard worden er in organisaties talloze gesprekken gevoerd, maar een verbindende dialoog over onderwerpen die veilig en professioneel gedrag blijvend stimuleren is zeldzaam. Laat staan dat beide gesprekspartners tijdens de dialoog het beste uit zichzelf weten te halen. Omdat meerdere onderzoeken laten zien dat voor gedragsverandering een doorlopende aanpak nodig is, borgden we tijdens het onderzoek een continu proces om die dialoog te laten plaatsvinden. 

Voor medewerkers was er een interactieve online voorbereiding. Met deze input kon de leidinggevende zich in een paar minuten inhoudelijk voorbereiden op het gesprek. Leidinggevenden volgden ook een adaptief coachingprogramma van leiderschapsexpert Remco Claassen. Het programma stemde zich automatisch af op het contact tussen de leidinggevende en de medewerker. Stuurinformatie over de kwaliteit van het contact bood handvatten om eigen regie bij medewerkers verder te verbeteren en om het coachingprogramma te optimaliseren.

Dialoog niet vanzelfsprekend

Al snel bleek dat een verbindende dialoog over samenwerking niet vanzelfsprekend is in de transportsector. Veiligheidsdoelen en gedragsrichtlijnen waren vaak onvoldoende richtinggevend of onvoldoende top of mind bij de medewerkers. Voor een effectieve inzet van de dialoog hebben we samen met de zes organisaties veiligheidsdoelen en gedragsrichtlijnen opgesteld. 

Duidelijke doelen en dialoog hebben effect

Na negen maanden zagen we dat in organisaties die de implementatierichtlijnen van het programma opvolgden de onderlinge samenwerking verbeterde. Ook zagen we meer eigen regie bij medewerkers. Er waren nog onvoldoende gegevens over de impact op de schadelast, maar dat onze aanpak de schadelast verlaagde was al bij andere onderzoeken door TÜV Rheinland vastgesteld. Wel onderzocht Sectorinstituut Transport en Logistiek welke invloed ons programma had op verzuim.

De reden om dit te onderzoeken was dat wanneer organisaties inzetten op een betere samenwerking, ook verzuim en personeelsverloop afnemen. Bovendien leiden verzuim en personeelsverloop tot een hogere werkdruk, wat weer een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid. Ook werd onderzocht of het werkklimaat voldoende uitnodigde om eigen regie te nemen. Ter controle van de ROI werd een benchmarkgroep ingezet.

e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.

Op basis van de behaalde resultaten bedraagt de mogelijke opbrengst voor werkgevers in de gehele transportsector in totaal

€ 96.000.000

Kerncijfers: 158.362 werknemers in 2020-Q4. Het resultaat is gebaseerd op het directe effect van verzuimreductie.
De effecten van hogere productiviteit, minder personeelsverloop, schadelastreductie, minder gevolgschade enzovoort zijn niet meegenomen in de berekening.

Lessons learned

Dankzij dit onderzoek leerden we dat een automatisch gefaciliteerde dialoog direct handvatten biedt voor het verminderen van veiligheidsrisico’s. Stuurinformatie over de onderliggende oorzaak van het ontbreken van een goede samenwerking geeft het management ongekende inzichten om faalkosten te verlagen. Een kwalitatief goede dialoog die deze stuurinformatie genereert blijkt dan ook geen luxe, maar noodzaak.

Uit de gedragswetenschap weten we dat nieuw gedrag na interventies snel terugvalt in oude routines. Na afloop van het programma waren alle resultaten dan ook binnen enkele maanden nagenoeg verdwenen. Dit toont aan dat alleen permanente educatie in combinatie met een doorlopende aanpak tot duurzame gedragsverandering leidt.

e-driver

Eigen regie verankeren in het werkklimaat

Uit dit onderzoek is de module Activate Safety ontstaan. De laagdrempelige aanpak geeft organisaties grip op het vormgeven van een krachtige samenwerking op weg naar veilig verkeersgedrag. Met verzuimreductie en minder personeelsverloop als bijkomende voordelen. Activate Safety onderscheidt zich door het verankeren van veiligheidsdoelen en gedragsrichtlijnen in het werkklimaat. Dit blijkt de doorslaggevende factor voor het duurzaam activeren van eigen regie bij medewerkers. Activate Safety is daarmee een oplossing voor een van de meest complexe vraagstukken waar werkgevers mee te maken hebben.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Benieuwd hoe onze oplossingen jouw organisatie op weg helpen naar veilige en duurzame verkeersdeelname?

Vul je gegevens in en wij nemen contact op.

e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.

Collin Bell

Adviseur veiligheid en duurzaamheid

Kan ik je ergens mee van dienst zijn? Vul je gegevens in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Bellen of mailen kan ook: 030 – 305 0305 / info@edriver-solutions.com